חשב גימטריה

הטקסט שלך בעברית

גימטריה :

דוגמה
עברית הסבר גימטריה
דוד 4 + 6 + 4 = 14
יוסף 10 + 6 + 60 + 800 = 876
בינימן 2 + 10 + 50 + 10 + 40 + 700 = 812

איך לחשב גימטריה ?

צריך ךק להחליף את האות העברית עם הגימטריה שלה בהתאם לטבלה זו

שם הופעה גימטריה
Aleph א 1
Beth ב 2
Guimel ג 3
Dalet ד 4
He ה 5
Vav ו 6
Zayin ז 7
'Het ח 8
Tet ט 9
Youd י 10
Kaf כ 20
Lamed ל 30
Mem מ 40
Noun נ 50
Samekh ס 60
'Ayin ע 70
Pe פ 80
Tsadik צ 90
Qouf ק 100
Resh ר 200
Shin ש 300
Tav ת 400
Kaf Sofit ך 500
Mem Sofit ם 600
Noun Sofit ן 700
Pe Sofit ף 800
Tsadik Sofit ץ 900