16, 32, 41, 42, 59, 77, 90, 105, 137, 150.

שלב את הקריאה שלך לסיבה טובה בלחיצה אחת

אתה צריך להיות מחובר כדי לעשות את זה תתחבר

Tikkoun Haklali :

 • : הסוד הזה התגלה לנו על ידי Rabbi Nahman miBreslev
 • זה נקרא תרופה כללית כי זה מאפשר לתקן את כל העברות, גם הרציניות ביותר
 • עדיף ללכת למקווה קודם. למרות זאת, מי יגיד להם ? הוא מאושר
 • רבנו הוסיף שהסוד הזה לא נחשף מאז בריאת העולם
 • מי שרוצה לשמוע, ישמע. מי שרוצה להגיב, יגיב. אשר לנו, הצילנו את הנשמה שלנו
 • התיקון הכללי זה לקרוא את התהילים 16, 32, 41, 42, 59, 77, 90, 105, 137, 150.
 • בתיקון הכללי, יש עשרה הסוגים של המנגינות על מקור בריאת העולם שהם :
  Achré, Bérakha, Maskil, Chir, Nitzuach, Negina, Tefilah, Hoda'ah, Mizmor, Hallel
 • אנחנו יכולים לספור סך של 10 פרקים, 164 פסוקים, 1330 מילים, 5335 אותיות
 • זמן קריאה ממוצע כדי לבטא היטב את המילים : [22:29] דקות

על המזמור 16

 • המזמור הזה של דוד הוא מספר 16 של ספר 1
 • זו סגולה גדולה לקרוא את המזמור הזה : לפרסם הגנב
 • אנחנו יכולים לספור סך של 11 פסוקים, 97 מילים, 370 אותיות
 • זמן קריאה ממוצע כדי לבטא היטב את המילים : [01:34] דקות
 • תודה לך, המזמור הזה כבר הורדו : 75939 פעמים

על המזמור 32

 • המזמור הזה של דוד הוא מספר 32 של ספר 1
 • זו סגולה גדולה לקרוא את המזמור הזה : לבקשת רחמים
 • אנחנו יכולים לספור סך של 11 פסוקים, 110 מילים, 427 אותיות
 • זמן קריאה ממוצע כדי לבטא היטב את המילים : [01:48] דקות
 • תודה לך, המזמור הזה כבר הורדו : 75334 פעמים

על המזמור 41

 • המזמור הזה של דוד הוא מספר 41 של ספר 1
 • זו סגולה גדולה לקרוא את המזמור הזה : בטלוהו מאומנותו
 • אנחנו יכולים לספור סך של 14 פסוקים, 120 מילים, 455 אותיות
 • זמן קריאה ממוצע כדי לבטא היטב את המילים : [01:55] דקות
 • תודה לך, המזמור הזה כבר הורדו : 75483 פעמים

על המזמור 42

 • המזמור הזה של דוד הוא מספר 42 של ספר 2
 • זו סגולה גדולה לקרוא את המזמור הזה : לבנין הבית
 • אנחנו יכולים לספור סך של 12 פסוקים, 133 מילים, 530 אותיות
 • זמן קריאה ממוצע כדי לבטא היטב את המילים : [02:14] דקות
 • תודה לך, המזמור הזה כבר הורדו : 75417 פעמים

על המזמור 59

 • המזמור הזה של דוד הוא מספר 59 של ספר 2
 • זו סגולה גדולה לקרוא את המזמור הזה : נגד עצת היצר
 • אנחנו יכולים לספור סך של 18 פסוקים, 158 מילים, 667 אותיות
 • זמן קריאה ממוצע כדי לבטא היטב את המילים : [02:49] דקות
 • תודה לך, המזמור הזה כבר הורדו : 75237 פעמים

על המזמור 77

 • המזמור הזה של דוד הוא מספר 77 של ספר 3
 • זו סגולה גדולה לקרוא את המזמור הזה : שלא תפול ביום צרה
 • אנחנו יכולים לספור סך של 21 פסוקים, 157 מילים, 650 אותיות
 • זמן קריאה ממוצע כדי לבטא היטב את המילים : [02:44] דקות
 • תודה לך, המזמור הזה כבר הורדו : 74622 פעמים

על המזמור 90

 • המזמור הזה של דוד הוא מספר 90 של ספר 4
 • זו סגולה גדולה לקרוא את המזמור הזה : להינצל מאריה
 • אנחנו יכולים לספור סך של 17 פסוקים, 141 מילים, 574 אותיות
 • זמן קריאה ממוצע כדי לבטא היטב את המילים : [02:25] דקות
 • תודה לך, המזמור הזה כבר הורדו : 73529 פעמים

על המזמור 105

 • המזמור הזה של דוד הוא מספר 105 של ספר 4
 • זו סגולה גדולה לקרוא את המזמור הזה : לקדחת הרביעית
 • אנחנו יכולים לספור סך של 45 פסוקים, 295 מילים, 1177 אותיות
 • זמן קריאה ממוצע כדי לבטא היטב את המילים : [04:58] דקות
 • תודה לך, המזמור הזה כבר הורדו : 73621 פעמים

על המזמור 137

 • המזמור הזה של דוד הוא מספר 137 של ספר 5
 • זו סגולה גדולה לקרוא את המזמור הזה : שישלימו לך
 • אנחנו יכולים לספור סך של 9 פסוקים, 84 מילים, 317 אותיות
 • זמן קריאה ממוצע כדי לבטא היטב את המילים : [01:20] דקות
 • תודה לך, המזמור הזה כבר הורדו : 74187 פעמים

על המזמור 150

 • המזמור הזה של דוד הוא מספר 150 של ספר 5
 • זו סגולה גדולה לקרוא את המזמור הזה : להלל לקב"ה על כל פעולותיו
 • אנחנו יכולים לספור סך של 6 פסוקים, 35 מילים, 168 אותיות
 • זמן קריאה ממוצע כדי לבטא היטב את המילים : [00:42] דקות
 • תודה לך, המזמור הזה כבר הורדו : 74929 פעמים