89

Tehilim : Perek 90 - Sefer 4 [02:25]

"להינצל מאריה"

כתוב הערה אישית קשורה למזמור הזה

אתה צריך להיות מחובר כדי לעשות את זה תתחבר

שלב את הקריאה שלך לסיבה טובה בלחיצה אחת

אתה צריך להיות מחובר כדי לעשות את זה תתחבר

זמין באודיו :

על המזמור 90

  • המזמור הזה של דוד הוא מספר 90 של ספר 4
  • זו סגולה גדולה לקרוא את המזמור הזה : להינצל מאריה
  • אנחנו יכולים לספור סך של 17 פסוקים, 141 מילים, 574 אותיות
  • זמן קריאה ממוצע כדי לבטא היטב את המילים : [02:25] דקות
  • תודה לך, המזמור הזה כבר הורדו : 73519 פעמים