רשימת השמות

תודה להתפלל בעבורם

תוסיף שם

אתה צריך להיות מחובר כדי לעשות את זה תתחבר

PARNASSA

REFOUA CHELEMA

 • Ilana bat Yael
 • Yael bat Gaby Rahel
 • Réouven ben Raymonde
 • Maïha Hasya bat Elise Haya
 • Abraham ben Sim’Ha Zoé
 • Remy Haim ben Hanna
 • Yonathan Eliaou ben Yael
 • Lea Rahel bat Yael
 • Benyamin ben Ilana Laila
 • David Yossef ben Yael
 • Myriam Raphaela bat Cota
 • Bakary bat Sopie
 • Apo Eunice bat Sopie Suzane
 • Sie bat Gnanzi
 • Tomer Emmanuel ben Nurit
 • Batyah bat Caroline
 • Pali Bagbazam ben Dangou Mazalo

ZIVOUG

 • Yit’Hak ben Sim’Ha

HATSLAKHA

 • Menahem Mendel ben Hanna
 • Eden bat Esther

GUEOULA

TECHOUVA

 • Yits’Hak ben Sim’Ha
 • Assi ben Sopie

CHALOM BAIT

LEILOUY NICHMAT

 • Eliane Ilana Leila bat Ninette
 • Mazal bat Simha
 • Yits’Hak Mordékhaï ben Saïda
 • Gaby Rahel bat Alice
 • Yossef ben Lala
 • Ilana Laila bat Ninette
 • Eliaou ben Myriam
 • Myriam Mireille bat Louise Aziza
 • Maurice Moshé ben Rahayima Suzanne

YELADIM

ALYA